Urządzenia do usuwania azotanów AquaNamix

Usuwanie azotanów z wody

Rozwiązania dla
azotanów i azotynów

  • Redukują niebezpieczne azotany w wodzie pitnej
  • Spełniają limit azotanów w wodzie pitnej 50 mg/l
  • Stację uzdatniania wody, zakłady pracy, przemysł spożywczy
  • W pełni automatyczne urządzenie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi obsługi
  • Z opcją duplex do pracy ciągłej

+48 12 200 4816

Urządzenia do usuwania azotanów AquaNamix

Zastosowanie urządzeń AquaNamix

AquaNamix służy do usuwania azotanów z wody pitnej. Azotany są częstym problemem szczególnie wody studziennej, do której wyciekają z otaczających pól nawożonych nawozami przemysłowymi, oprysków, szamb, zbiorników septycznych, czy też z organicznych odpadów.

Zagrożenie zdrowia powodowane przez azotany (NO3) wynika z możliwości ich bakteryjnej redukcji w ludzkim przewodzie pokarmowym do azotynów (NO2)., które są toksyczne dla ludzi. Azotyny reagują z barwnikiem krwi – hemoglobiną – i przekształcają ją na methemoglobinę, która nie jest w stanie przenosić tlenu, przez co może dojść nawet do uduszenia.

Najbardziej zagrożone są niemowlęta, ponieważ w ich krwi znajduje się hemoglobina płodowa, która łatwo reaguje z azotynami.

Azotan w wodzie

Zasada działania AquaNamix

Zasada działania AquaNamix

AquaNamix działa na zasadzie wymiany jonowej, w której specjalna mieszanka wiąże aniony NO3. Zamiast nich uwalnia nieszkodliwe aniony Cl.

Po wyczerpaniu pojemności mieszanina automatycznie się regeneruje roztworem soli fizjologicznej. Urządzenie zawiera bypass, którym można regulować końcową ilość azotanów, spełniając normę 50 mg/l NO3 nie podnosząc przy tym stężenia chlorków.

Do prawidłowego zaprojektowania instalacji trzeba znać stężenie azotanów, chlorków, a także siarczanów w wodzie (siarczany są również wychwytywane na złożu, zmniejszając w ten sposób jego pojemność, dlatego trzeba także dostosować częstotliwość regeneracji).

Instalacja

AquaNamix poprzez by-pass łączy się z głównym dopływem uzdatnianej wody do obiektu lub do urządzenia. Wylot wody, która spływa z filtra podczas płukania, jest wprowadzany do kanału.

Ostatnim krokiem jest ustawienie głowicy sterującej według własnych potrzeb.

Podłączenie urządzenia AquaNamix

Parametry

AquaNamix 450S AquaNamix 500S AquaNamix 600S AquaNamix 620S AquaNamix 650S AquaNamix 800S AquaNamix 900S
Wymiary w mm (WxSxW) 1150x520x340 1600x640x370 1610x900x550 1890x1110x740 1890x1110x740 1890x1110x740 1890x1110x740
Waga (kg) 41 56 82 140 210 380 570
Zbiornik (”) 10×35 10×54 13×54 16×65 18×65 24×72 30×72
Połączenia wejścia / wyjścia 1″ 1″ 1″ 1″ 2″ 2″ 2″
Podłączenie solanki 3/8″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Podłączenie odpadu 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1“ 1“ 1“
Przepływ (m³/h) 0,7 – 1,5 1 – 2 2 – 2,5 3 – 4 4 – 5,5 6,5 – 8 28,5 – 13
Objętość solanki 145 l 145 l 350 l 350 l 750 l 1000
Średni czas regeneracji (min) 60 min. 60 min. 60 min. 75 min. 90 min. 105 min. 105 min.
Orientacyjna pojemność (m³) 5 7,5 12,5 28 43 77 115
Ilość wody do regeneracji (l) 150 222 372 840 1260 2280 3420

 
Zasilanie: 100-240V| Ciśnienie robocze: 1,5 – 6 bar | Temperatura pracy: 5 – 45˚C

Automatyczne

Długa żywotność

Łatwa instalacja

Zainstalowane urządzenia

Nasi klienci

Więcej referencji

usuwanie azotanów z wodydenitryfikacja
Uzdatnianie wody dla przemysłu