W ostatnim czasie pojawiła się na rynku polskim nowa metoda dezynfekcji wody – jonizacja wody przy pomocy jonów miedzi i srebra (Cu i Ag). Dystrybutorzy owych produktów w materiałach reklamowych zachwalają działanie metali ciężkich podkreślając ich skuteczność dezynfekcyjną. Można tam przeczytać o stosowaniu „wyłącznie naturalnych” (sic!) metod w oparciu o czynniki ekologiczne skierowane do rodzin z małymi dziećmi. Można oczywiście w pewnym stopniu zrozumieć „przesadę reklamową” podczas promowania sprzedawanych produktów. Natomiast warto niektóre argumenty i twierdzenia wytłumaczyć i wyprostować:

Podstawą dezynfekcji jest likwidacja niepożądanych mikroorganizmów i bakterii obecnych w wodzie. To żywe organizmy, które można zwalczyć kilkoma „drastycznymi” metodami:

  • „ugotowaniem” – dezynfekcją termiczną zwaną przegrzewem
  • zniszczeniem komórek bakterii – za pomocą promieniowania UV
  • za pomocą „chemicznej trucizny” – używanie takich pierwiastków jak metale ciężkie (srebro, miedź) lub związki chloru (chloramina, chloryn sodu, dwutlenek chloru, itp.)

Twierdzenie, że jonizacja wody ciężkimi metalami to metoda „ekologiczna czy pozbawiona chemii” jest kłamstwem – mając na uwadze, że miedź i srebro to pierwiastki chemiczne zdolne do niszczenia żywych organizmów.

Powszechnie znane jest działanie metali ciężkich w zwalczaniu bakterii, grzybów, wirusów i spor, oraz negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Wprawdzie w niewielkich ilościach są one niezbędne do życia, jednak w dużych stężeniach mogą być toksyczne, a nawet zabójcze. O ile związki chloru ulegają w organizmie rozkładowi na nieszkodliwe produkty, to metali ciężkich człowiek nie jest w stanie samodzielnie unieszkodliwić – dochodzi do ich stałego nagromadzania. W atestach higienicznych takich urządzeń więc znajdujemy notatkę o konieczności prowadzenia regularnych badań wody pod kątem zawartości ciężkich metali. Oczywiście, fakt ten nie jest w żaden sposób akcentowany i podkreślany.

Duże koszty i ograniczenia stosowania

Na stronach internetowych i materiałach reklamowych sprzedawców znajdziemy bardzo mało referencji w większości z nieznanych obiektów zza granicy i nielicznych w Polsce. Spowodowane jest to faktem, że metoda jonizacji wody jonami metali ciężkich nie jest powszechnie stosowana. Spółki komunalne, wodociągowe, operatorzy większych obiegów wodnych używają dziś generatorów dwutlenku chloru jako skutecznej i wypróbowanej metody zwalczania Legionelli i innych bakterii. Dalej stosują dezynfekcję ozonem, lampami UV, a w starszych obiektach zaś innymi związkami chloru.

Pałeczki grożnych bakterii Legionella

Pałeczki grożnych bakterii Legionella

Powodem wyboru innych metod są koszty eksploatacji, związane z częstymi wymianami zużytych elektrod ciężkich metali. Ceny nowych elektrod sięgają kilkunastu do nawet kilku dziesięciu tysięcy złotych.

Metoda jonizacji wody przy pomocy jonów miedzi i srebra nadaje się właściwie do stosowania raczej w obiegach zamkniętych z powodu konieczności osiągnięcia wymaganego stężenia. Tak jak inne dezynfekanty, jony metali ciężkich metali muszą dotrzeć do najbardziej problematycznych miejsc dezynfekowanych obiegów – miejsc ze słabą cyrkulacją lub rzadkim poborem wody. Konieczne jest więc odpuszczanie wody celem wymuszenia przepływu i rozprowadzenia dezynfekanta w obiegu. W żaden inny sposób jony metali ciężkich nie są w stanie dotrzeć do koncówek sieci. O tym też materiały reklamowe nie wspominają , a handlowcy niechętnie mówią.

Kolejnym warunkiem skutecznego dzialania tej metody jest pH wody o wartości poniżej 8,5.

W niektórych krajach UE jonizacja wody przy użyciu jonów miedzi (Cu) i srebra (Ag) nie jest dozwolona jako metoda uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pod znakiem zapytania jest uznanie metali ciężkich za substancje czynne o charakterze biobójczym – ze względu na niski poziom redukcji drobnoustrojów, niezgodny z normami europejskimi w procesach dezynfekcji.

Dodaj nowy komentarz

Uzdatnianie wody dla przemysłu
Przeczytaj poprzedni wpis:
10 lat EuroClean Polska

1 czerwca 2006 roku obecny Prezes Petr Daniš, rozpoczął działania w Polsce jako "samodzielny oddział" czeskiej spółki EuroClean s.r.o. Pierwszymi...

Zamknij