Eksploatacja i dezynfekcja obiegów ciepłej wody użytkowej
Strona glówna / Artykuły / Eksploatacja i dezynfekcja obiegów ciepłej wody użytkowej

Eksploatacja i dezynfekcja obiegów ciepłej wody użytkowej

22.11.2012

Dlaczego dezynfekcja obiegów ciepłej wody użytkowej jest potrzebna

Eksploatacja i dezynfekcja obiegów ciepłej wody użytkowej to powiązane ze sobą procesy. Wskutek podgrzania wody do temperatury ciepłej wody użytkowej (ok. 55°C) następuje proces wytrącania związków żelaza, wapnia i innych nierozpuszczalnych substancji. Te związki osadzając się w instalacjach, zasobnikach oraz wymiennikach, powodują powstawanie narostów i osadów. Dlatego nawet normalna eksploatacja systemu wymaga okresowej dezynfekcji obiegów ciepłej wody użytkowej

Duża zawartość związków żelaza skutkuje natomiast gromadzeniem się brudnego, rdzawego szlamu. Dodatkowo podwyższenie ciśnienia w sieci powoduje zmieszanie osadów żelaza i zmianę koloru wody (od żółtego do brunatnego). Wówczas pojawiają się skargi odbiorców dotyczące jakości ciepłej wody użytkowej. Efekty te spowodowane są składem chemicznym wody i procesem jej podgrzewania.

Osady oraz zanieczyszczenia w instalacjach

Osady oraz zanieczyszczenia w instalacjach, zasobnikach i wymiennikach tworzą także doskonałe środowisko dla rozwoju różnego rodzaju bakterii. Warunki korzystne dla tworzenia biofilmu (galaretowato-śluzowata warstwa na powierzchni zmniejszająca efektywność cieplną instalacji, wymienników i zasobników) powstają zwłaszcza w wodzie zawierającej substancje organiczne, produkty korozji i inne zanieczyszczenia tworzące osady. Jeśli jednocześnie instalacje są stare, skorodowane, lub pełne osadów, a duże zasobniki i wymienniki nie są dodatkowo czyszczone od lat, to walka z bakteriami może okazać się bardzo trudnym, czasami niekończącym się, procesem.

Bakteria Legionella

Co to jest Legionella – występowanie i warunki rozwoju bakterii: 

Bakterie Legionella są pasożytami pierwotniaków. Szczególnie niebezpieczne dla człowieka są bakterie należące do gatunku Legionella pneumophilia, które mogą powodować nietypowe zapalenie płuc, tzw. chorobę legionistów – legionellozę. Legionella pneumophilia występują na całym świecie i kolonizują różne środowiska: sieci zimnej i ciepłej wody, urządzenia kąpielowe (prysznice, wanny), szpitalne inhalatory, klimatyzatory. Bakterie Legionella rozmnażają się w środowisku wodnym, a optymalna temperatura dla ich życia i rozwoju to około 20-50°C. Źródłem ich pokarmu są substancje biologiczne lub osady takie jak rdza i kamień kotłowy. Rozwojowi bakterii sprzyjają także zastoje ciepłej wody w instalacjach, ślepe odcinki i końcówki rur, podgrzewacze oraz zasobniki. Mikroorganizmy te żyją w biofilmach, które chronią je przed większością chemicznych środków dezynfekujących i niechemicznych technologii dezynfekcji. Do zakażenia dochodzi na skutek wdychania aerozolu wody z bakteriami, które, po przedostaniu się do organizmu, powodują groźną dla życia odmianę zapalenia płuc, legionellozę.

Przepisy prawne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 29.03.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417) Sanepid od 2008 r. zobowiązany jest do badania ciepłej wody użytkowej w placówkach służby zdrowia oraz w budynkach mieszkalnych pod kątem obecności bakterii Legionella. To oznacza, że właściciele lub operatorzy instalacji wodnych w budynkach publicznych lub mieszkalnych ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość wody w punktach jej czerpania. Legionella nie może występować w liczbie większej niż 100 jtk/100 ml wody. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie rocznie choruje na legionellozę od 20 do 100 tysięcy osób, około 5 do 20% zarażonych umiera.

Dezynfekcja obiegów ciepłej wody użytkowej

Metody walki z Legionellą:

Praktycznie i technicznie nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie bakterii. Walka z Legionellą polega na obniżeniu ryzyka zakażenia przez nie przekraczanie granicznego stężenia bakterii ustalonego na poziomie 100 jtk/100 ml.Dezynfekcja termiczna polega na podwyższeniu temperatury do wymaganej temperatury dezynfekcyjnej min. 70°C w całym obiegu ciepłej wody użytkowej. Metoda jest kosztowna i bardzo rzadko spełniane są wymagane techniczne parametry tego rodzaju dezynfekcji. Istnieje ponadto ryzyko poparzeń, zwiększonej korozji instalacji i szybkiego powstawania osadów powodujących zatykanie instalacji c.w.u. Stosowane są także metody dezynfekcji chemicznej (dozowanie: chloru, chloraminy, dwutlenku chloru, jodu lub ozonu), oraz dezynfekcja fizyczna (lampy UV). Sposoby te różnią się od siebie i mogą dawać różne wyniki w zależności od składu wody oraz stanu technicznego instalacji ciepłej wody użytkowej.

Żadna z metod dezynfekcji nie będzie w pełni skuteczna jeśli w wodzie i instalacjach występują osady, szlam, rdza itp. Podstawą wydajnej dezynfekcji wody jest jej wstępne przygotowanie tzn. oczyszczenie wody z zanieczyszczeń w niej zawartych. Najbardziej efektywną metodą walki z Legionellą jest zapobieganie powstawania, w instalacjach wody, warunków sprzyjających rozwojowi bakterii oraz profilaktyczna dezynfekcja.

Dodaj nowy komentarz

  Szybki kontakt

  Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

  X

   Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

   (rozbor vody)

   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

   X

    Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

    Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                 X

                  Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                  Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                   X

                    Rychly kontakt

                    (napríklad rozbor vody)

                    Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                    X

                     Quick contact

                     (for example. water analysis)

                     Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                     X

                      Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

                      (například rozbor vody)

                      Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

                      Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533
                      X