Odwrócone osmozy dla przemysłu

Demineralizacja wody procesowej

Usuwanie do 99,8% wszystkich
substancji z wody

  • Powierzchniowie usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
  • Wysoka efektywność do 99,8%
  • Laboratoria, zakłady, przemysł
  • Odsalanie wody, zatężania ścieków

+48 12 200 4816

Odwrócone osmozy dla przemysłu

Zastosowanie osmoz

Odwrócona osmoza należy do procesów filtracji membranowej. Pory membran są tak małe, że nie przechodzą przez nie ani rozpuszczone jony soli, ani tym bardziej większe cząstki. Filtry membranowe są zwijane w moduły o kształcie cylindrycznym. Surowa woda o wysokim ciśnieniu (10 do 50 bar) przeciska się przez membrany. Czysta i zdemineralizowana woda przechodząca przez membranę nazywana jest permeatem. Jest on gromadzony w zbiorniku. Część wody (20-40%) nie przechodzi przez membranę i jest odprowadzana do kanału wraz ze wszystkimi zanieczyszczeniami (tak zwany retentat lub koncentrat).

Standardowo przewodność permeatu wynosi od 10 do 20 μS/cm. W przypadku konieczności uzyskania niższej przewodności za odwróconą osmozą należy zainstalować demineralizujący wymieniacz jonowy (AquaBed). Jeśli nie są wymagane tak niskie wartości przewodności, za pomocą odwróconej osmozy można uzdatniać tylko część wody, a resztę prowadzić tzw. by-passem. Zawartość minerałów i innych substancji w wodzie jest zmniejszana o tyle procent, ile procent wody przepływa przez odwróconą osmozę.

Čistá voda

Zasada działania odwróconej osmozy

Odwrócona osmoza to filtracja membranowa. Pory membran są tak małe, że nie przechodzą przez nie ani rozpuszczone jony soli, ani tym bardziej większe cząstki. Filtry membranowe są zwijane w moduły o kształcie cylindrycznym. Surowa woda o wysokim ciśnieniu (10 do 50 bar) przeciska się przez membrany. Czysta i zdemineralizowana woda przechodząca przez membranę nazywana jest permeatem. Jest on gromadzony w zbiorniku. Część wody (20-40%) nie przechodzi przez membranę i jest odprowadzana do kanału wraz ze wszystkimi zanieczyszczeniami (tak zwany retentat lub koncentrat).

Standardowo przewodność permeatu wynosi od 10 do 20 μS/cm. W przypadku konieczności uzyskania niższej przewodności za odwróconą osmozą należy zainstalować demineralizujący wymieniacz jonowy (AquaBed). Jeśli nie są wymagane tak niskie wartości przewodności, za pomocą odwróconej osmozy można uzdatniać tylko część wody, a resztę przepuszczać dookoła tzw. by-passem. Zawartość minerałów i innych substancji w wodzie jest zmniejszana o tyle procent, ile procent wody przepływa przez odwróconą osmozę.

Odwrócone osmozy

Podłączenie i instalacja

Membrany odwróconej osmozy są względnie podatne na zatykanie i uszkodzenia spowodowane przez wolny chlor. Dlatego przed odwróconą osmozą zwykle instaluje się wstępny filtr mechaniczny, zmiękczanie, dechlorację i, jeśli to konieczne, usuwanie żelaza i manganu.

Woda zdemineralizowana wypływająca z odwróconej osmozy ma niedostateczne ciśnienie, aby mogła być bezpośrednio podłączona do rurociągu. Dlatego za urządzeniem instaluje się zbiornik uzdatnionej wody i pompę ze zbiornikiem ciśnieniowym. Większe modele przemysłowe zwykle mają już zintegrowany by-pass.

Zapojení RO

Wysoka wydajność urządzenia

Szerokie spektrum działania

Wysoka czystość wody

Zainstalowane urządzenia

Nasi klienci

Więcej referencji

demineralizacja wodyodsalanie wodyusuwanie metali ciężkich

Uzdatnianie wody dla przemysłu