Bakteria Legionella w basenie

9.10.2019

Woda basenowa poddawana jest ciągłej dezynfekcji (czasami nawet kilkoma sposobami), dlatego niemalże wykluczona jest obecność groźnych bakterii w nieckach basenowych. Hasło „bakteria Legionella w basenie”, oznacza najczęściej , iż została ona wykryta podczas badań próbek wody, pobieranych z obiegu ciepłej wody użytkowej (prysznice, krany, umywalki). W związku z powyższym na niebezpieczeństwo zakażenia Legionellą, narażone są osoby korzystające na basenie z wody ciepłej. Taka sytuacja może skutkować zamknięciem całego obiektu i koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji. Jej celem jest eliminacja groźnej bakterii i doprowadzenie parametrów wody do stanu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 7 grudnia 2017 roku.

Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, niezwykle istotny dla klienta staje się wybór wiarygodnej, rzetelnej i doświadczonej firmy, która zagwarantuje szybką i skuteczną dezynfekcję wody.

Bakteria Legionella w basenie

W dniu 1.lipca 2019r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podczas regularnych badań na krytej pływalni “Cabańska Fala” w Chrzanowie pobrała próbki wody. W dniu 16.lipca pracownicy laboratorium SANEPID-u wykryli w próbce pobranej z jednego z natrysków obecność bakterii Legionella. Woda w basenie nie została skażona, jednak ze względu na obecność bakterii pod prysznicem, zdecydowano o całkowitym zamknięciu pływalni. Decyzja ta utrudniła życie mieszkańcom Chrzanowa oraz narazila miasto na spore straty, spowodowane zamknięciem basenów w okresie wakacji.

Szybka dezynfekcja generatorem dwutlenku chloru

Specjalista firmy EuroClean Polska natychmiast pojawił się u klienta. Po wizji lokalnej i rozmowie z Dyrekcją pływalni ustalił szczegółowy harmonogram działań naprawczych, zmierzających do doprowadzenia jakości ciepłej wody użytkowej do wymaganych parametrów czystości mikrobiologicznej zgodnych z obowiązującymi normami. Już kolejnego dnia na miejsce został dostarczony generator dwutlenku chloru EuroClean OXCL z możliwością zdalnego sterowania. Nastąpiła szybka instalacja urządzenia, uruchomienie i szkolenie w zakresie procesu dezynfekcji. W ściślej współpracy z pracownikami basenu przeprowadzono dezynfekcję szokową, podczas której zdalnie zmieniano stężenia środka dezynfekującego w obiegu ciepłej wody.

Sama dezynfekcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, jednak wymagania SANEPID-u nie pozwoliły na natychmiastowe wykonanie powtórnych badań. Dlatego proces dezynfekcji trwał przez kilka kolejnych dni. Następnie pobrano kolejne próbki do badań, lecz czas oczekiwania na ich wynik zajął około dwóch tygodni. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia norm. We wtorek 30.8.2019r. o godzinie 6.30 basen został ponownie otwarty dla publiczności.

Stała dezynfekcja za pomocą generatora dwutlenku chloru

Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, władze Chrzanowa na polecenie Dyrekcji basenu postanowiły zakupić generator dwutlenku chloru, który wykazał się wysoką skutecznością i szybkim efektem w usuwaniu bakterii Legionella. Na “Cabańskiej Fali” do nowoczesnych technologii dołączył więc na stałe kolejny generator dwutlenku chloru EuroClean OXCL-01 wraz z modułem GSM.

Dodaj nowy komentarz

Szybki kontakt


Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.


X
Potřebujete poradit? Zanechte nám kontakt, ozveme se zpět


Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Rychly kontakt

(napríklad rozbor vody)


Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.


X
Quick contact

(for example. water analysis)


Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

X
Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

(například rozbor vody)


Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Uzdatnianie wody dla przemysłu