EuroClean.pl / Artykuły / Stacje mieszkaniowe w budownictwie wielomieszkaniowym
Stacje mieszkaniowe w budownictwie wielomieszkaniowym

Stacje mieszkaniowe w budownictwie wielomieszkaniowym

19.1.2022

Całoroczny dostęp do ogrzewania, prosty system rozliczeń i ochrona przed Legionellą. Dodajmy do tego zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej oraz znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji. To tylko niektóre z powodów, dla których stacje mieszkaniowe są coraz częściej stosowane w budownictwie wielomieszkaniowym

.

Stacje mieszkaniowe – co to jest?

Stacje mieszkaniowe, miniwęzły czy potocznie “logotermy” są nowoczesnym rozwiązaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budownictwa wielorodzinnego. Każdy lokal w budynku wyposażony jest w indywidualne, kompaktowe urządzenia grzewcze, które zapewniają jednostkowe ogrzewanie dla każdego mieszkania i służą do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Montuje się je zazwyczaj w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych, rzadziej w mieszkaniach. Zasilane są wodą grzewczą. Jej źródłem może być lokalna kotłownia albo węzeł cieplny, zasilany z sieci miejskiej lub współpracujący z odnawialnymi źródłami energii. Warto dodać, że stacje mieszkaniowe mogą współpracować z ogrzewaniem podłogowym.

Stacje mieszkaniowe w budownictwie wielomieszkaniowym

Zasada działania stacji mieszkaniowej

Działanie stacji mieszkaniowej opiera się na wytwarzaniu ciepła dopiero w momencie, gdy pojawi się na nie zapotrzebowanie. Dzięki temu nie jest ono niepotrzebnie gromadzone i straty energii są minimalizowane. Główne elementy każdej stacji mieszkaniowej to:
– wymiennik ciepła,
– ciepłomierz,
– sterownik temperatury,
– wodomierz zimnej wody.

W momencie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, jej podgrzanie następuje w wydajnym wymienniku, pobierającym ciepło z instalacji co. Ciepła woda użytkowa dostępna jest od razu, a ilość zużytego ciepła rejestrowana jest przez ciepłomierz. Dzięki sterownikowi temperatury, który umożliwia indywidualną regulację, stacje mieszkaniowe zapewniają poszczególnym lokatorom niezależność w sterowaniu centralnym ogrzewaniem. W momencie zmiany parametrów, impuls zmiany temperatury trafia do siłownika, który reguluje przepływ czynnika grzewczego w instalacji. Po oddaniu ciepła przez grzejnik, woda wraca przez ciepłomierz do pionu grzewczego. Pomiar zużycia zimnej wody użytkowej odbywa się za pomocą wodomierza.

Oszczędność kosztów

Zastosowanie stacji mieszkaniowych w budownictwie wielomieszkaniowym oznacza oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne dla inwestora i wszystkich lokatorów. Rozwiązanie ogranicza ilość potrzebnych pionów grzewczych, nie ma też konieczności stosowania pompy cyrkulacyjnej i opomiarowania c.w.u. Dzięki eliminacji wysokich strat energii związanych z cyrkulacją, odpowiedniej budowie i izolacji przewodów, stacje mieszkaniowe pozwalają na zmniejszenie strat energii nawet do 60%. Jest to więc ekologiczne rozwiązanie, przekładające się na oszczędności u wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej.

Komfort użytkowy

Indywidualne stacje mieszkaniowe znacząco wpływają na komfort życia mieszkańców budynku. Niezależne opomiarowanie umożliwia kontrolę pobieranego ciepła oraz indywidualne dostosowanie parametrów ogrzewania i c.w.u. Lokatorzy nie są też zależni od sezonu grzewczego – aby przekierować czynnik grzewczy do instalacji centralnego ogrzewania wystarczy ustawić pożądaną temperaturę na programatorze. “Logotermy” umożliwiają także indywidualną regulację różnicy ciśnień w instalacji centralnego ogrzewania dla poszczególnych lokali, dzięki czemu eliminowane są niepożądane dźwięki pracującej instalacji.

Bezpieczeństwo higieniczne

Obecność mikroorganizmów jest powszechnym problemem występującym w instalacjach wodociągowych. Szczególnie niebezpieczne są stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia bakterie typu Legionella. Optymalna temperatura dla ich rozwoju wynosi 20÷50°C. Stacje mieszkaniowe pozwalają na wyeliminowanie warunków sprzyjających wtórnemu zanieczyszczeniu, ponieważ ciepła woda jest produkowana tylko w momencie poboru. Zarządca budynku nie będzie też zobligowany do wykonywania uciążliwej procedury, jaką jest dezynfekcja termiczna.

Uproszczona konserwacja

Zagrożeniem wynikającym z podgrzewania wody w wymiennikach ciepła jest powstawanie kamienia kotłowego na elementach grzewczych. Ryzyko tworzenia się osadów wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Z czasem nagromadzona warstwa osadów staje się izolatorem i powoduje znaczne obniżenie efektywności wymiany ciepła. Nowoczesne stacje mieszkaniowe są wyposażone w elektroniczny regulator, który gwarantuje dostarczenie wody o zadanej temperaturze do odbiorcy. Urządzenia nie posiadają zaworów mieszających za wymiennikiem ciepła, dlatego temperatura wody w wymienniku jest minimalna. W momencie zamknięcia punktu czerpalnego, zawór regulacyjny obiegu pierwotnego reaguje od razu, nie dopuszczając do przegrzania się wody w wymienniku.

Stacje mieszkaniowe - osady

Łatwość opomiarowania

W przypadku tradycyjnych rozwiązań, instalacja zaopatrzona jest w dwa wodomierze (wody zimnej i ciepłej) oraz licznik ciepła. W mieszkaniach mogą znajdować się dodatkowe przewody cyrkulacyjne, które komplikują opomiarowanie, ponieważ woda cyrkulacyjna nie powinna być wliczana do faktycznego zużycia. W przypadku zastosowania stacji mieszkaniowych, armatura pomiarowa ograniczana jest do wodomierza zimnej wody użytkowej oraz ciepłomierza, co znacznie upraszcza pomiary.

Modernizacja starszych budynków

Powstawanie kamienia kotłowego, szczególnie w starszej instalacji, może być katastrofalne w skutkach. Osady hamują wymianę ciepła, skracają żywotność urządzeń i narażają je na poważne awarie. Wszystko to generuje znaczne koszty. Należy też pamiętać o zagrożeniu mikrobiologicznym, szczególnie o bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia bakteriach z rodzaju Legionella. Wdrożenie wyżej wspomnianych stacji mieszkaniowych nie zawsze jest opłacalne w przypadku modernizacji starszych obiektów. Jak uzdatnić więc ciepłą wodę użytkową, chroniąc instalacje przed osadami i eliminując zagrożenie mikrobiologiczne?

Urządzenie do uzdatniania ciepłej wody KEUV-TV

Urządzenie KEUV-TV to efektywne rozwiązanie uzdatniania ciepłej wody użytkowej. KEUV podłącza się do obiegu ciepłej wody użytkowej i sieci elektrycznej. Woda płucząca odprowadzana jest do kanalizacji. W zależności od maksymalnego przepływu, średnicy, maksymalnego zużycia energii, temperatury pracy i maksymalnego ciśnienia roboczego, nasi eksperci dobierają optymalny rozmiar urządzenia dla danego budynku. Najmniejszy model KEUV-TV MINI może obsługiwać do około 20 mieszkań, podczas gdy KEUV-TV 03 aż do 1000 lokali.

Urządzenie KEUV-TV

Jak działa urządzenie do uzdatniania ciepłej wody KEUV-TV

Urządzenie służy do ciągłej filtracji związków żelaza i substancji nierozpuszczonych, które osadzają się między innymi w instalacjach i wymiennikach ciepła, obniżając jakość wody, zmniejszając żywotność instalacji i generując dodatkowe koszty. Zasada działania urządzenia opiera się na elektrokolagulacji. Elektrody poddane są działaniu prądu stałego, dzięki czemu dochodzi do tworzenia się kamienia w sposób kontrolowany. Równocześnie zachodzą procesy utleniania, a osad odfiltrowywany jest na złożu piaskowym. W przypadku instalacji żelaznych i cynkowych ograniczane jest powstawanie osadów i rurociąg nie zarasta. Z kolei w instalacjach z tworzyw sztucznych urządzenie KEUV-TV zapobiega tworzeniu się kamienia w formie kuleczek i płatków, który może zapychać kolanka i inne narażone fragmenty instalacji. Co ważne, urządzenie KEUV-TV zapewnia dodatkową dezynfekcję ciepłej wody użytkowej. Na katodach i anodach zachodzą reakcje utleniania i redukcji, a powstające rodniki chloru i tlenu mają działanie dezynfekujące.

Podsumowanie

Stacje mieszkaniowe są nowoczesnym rozwiązaniem, coraz częściej wybieranym przez deweloperów i wspólnoty mieszkaniowe. Łącząc zalety centralnego ogrzewania i decentralnego przygotowania ciepłej wody, stanowią ciekawą alternatywę dla indywidualnych kotłów dwufunkcyjnych, węzłów cieplnych czy kotłowni. Wpisując się w ramy budownictwa ekologicznego, “logotermy” przyczyniają się do zmniejszenia strat energii, a co za tym idzie do znacznego ograniczenia kosztów eksploatacji. Gwarantują bezpieczeństwo użytkowania i wysoką wydajność instalacji ciepłej wody użytkowej. Ze względu na zmniejszenie ilości prowadzonych przewodów, pozwalają ograniczyć koszty inwestycyjne i zaoszczędzić cenne miejsce. Użytkownicy cenią możliwość uzyskania komfortu cieplnego w dowolnym momencie w roku, niezależnie od sezonu grzewczego, poprzez indywidualną regulację poszczególnych parametrów. Zaletą jest też możliwość zastosowania elektronicznych systemów sterowania ogrzewaniem w mieszkaniu i bezobsługowy charakter urządzeń. Decydując się na wdrożenie indywidualnych stacji mieszkaniowych, zarządca budynku jest w stanie zagwarantować komfort, niezależność i bezpieczeństwo korzystania z instalacji grzewczej i c.w.u. wszystkim mieszkańcom wspólnoty.

Mimo że stacje mieszkaniowe stosowane są coraz częściej nie tylko w nowym budownictwie, lecz także podczas remontów starszych obiektów, ich wdrożenie w przypadku modernizacji nie zawsze jest opłacalne. Należy jednak pamiętać, że komfort i bezpieczeństwo mieszkańców zawsze powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Uzdatnianie CWU za pomocą urządzenia KEUV-TV to bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie, pozwalające na znaczne oszczędności, zapobiegające awariom i przede wszystkim gwarantujące wszystkim mieszkańcom bezpieczne i komfortowe korzystanie z instalacji w budynku.

Dodaj nowy komentarz

  Szybki kontakt

  Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

  X

   (rozbor vody, pokud máte)

   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

   X

    Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

    (rozbor vody)

    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                 X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                   X

                    Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                    X

                     Rychly kontakt

                     (napríklad rozbor vody)

                     Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                     X

                      Quick contact

                      (for example. water analysis)

                      Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                      X

                       Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

                       (například rozbor vody)

                       Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                       Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

                       X