jakość ciepłej wody
Strona glówna / Artykuły / Wpływ zużycia ciepłej wody użytkowej na jej jakość.

Wpływ zużycia ciepłej wody użytkowej na jej jakość.

18.4.2013

Normy zużycia ciepłej wody użytkowej na jedną osobę i dzień w obiekcie mieszkalnym ujęte są w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 14/01/2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 8/02 poz. 70).

Średnie zużycie rzeczywiste wynosi około 80-100 litrów osoba/dzień, co daje całkowite zużycie ciepłej wody użytkowej (wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania) o temperaturze 40°C około 140-160 litrów osobę/dzień, to znaczy 4,2 – 5,4 m3 osobę/miesiąc.

Po sprzedaży zakładów wodociągowych i ciepłowniczych przedsiębiorstwami prywatnymi dzięki wzrastającej cenie wody i ciepła i wprowadzaniu liczników indywidualnych w poszczególnych mieszkaniach zużycie wody pitnej ciągle spada. To samo dotyczy tez ciepłej wody użytkowej, gdzie się ujawnia wzrastająca cena ciepła, potrzebnego do podgrzania c.w.u. W związku z wymianami starych baterii na nowoczesne baterie jednouchwytowe (mieszaczowe) lub termostatyczne, stosowanie perlatorów lub wprowadzaniu innych sposobów oszczędzania wody będzie zużycie wody pitnej i ciepłej dalej spadać.

Następnym problemem jest spadająca ilość mieszkańców w mieszkaniach. Trzydzieści lat wscześniej, przeciętna ilość mieszkańców w jednym mieszkaniu wynosiła 3,3 mieszkańca, dzisiaj wg statystyk spada wg poszczególnych regionów do około 2,0 – 2,5. Ciągle spadająca ilość mieszkańców powiązana jest z niżem demograficznym Polski.

Efektem wyżej wymienionych jest to, ze pomimo przewidywań spadło zużycie jak pitnej tak i ciepłej wody na około 1/2 przewidywanego zużycia. Wynikiem są przewymiarowane przyłącze wody i mały przepływ. Warto nadmienić że, podczas gdy wysokie zużycie było współczynnikiem rosnącego standardu życia obywateli, w zużyciu energii elektrycznej sytuacja była diametralnie odwrotna. Urząd energetyczny przeprowadził kontrole zarządzania energią w fazach projektu oraz konkretnych spółkach. W ich wyniku projektant polecił takie przekroje instalacji, aby strata ciśnienia, a co się z tym wiąże zużycie energii było jak najmniejsze. Standartowa przewidywana prędkość wody w instalacjach była niższa niż 0,5 m/s co przy 50% obciążeniu czyni 0,25 m/s.

Niskie prędkości przepływu wody w instalacji oznaczają zwiększoną podatność instalacji na korozję, a większe prędkości powodują tworzenie się osadów na metalowych i plastikowych elementach instalacji. Dotyczy to wody zimnej, ale głównie w dużej mierze wody ciepłej. Wzrost temperatury o 100C powoduje przyspieszenie korozji oraz przyrost osadów nawet o 100%. Średni postęp korozji stali węglowych wynosi 0,1 – 0,3 mm rocznie dla instalacji z wodą zimną, oraz 0,3-0,5 mm rocznie dla instalacji wody ciepłej.

W praktyce oznacza to, iż, podczas gdy jakość wody pitnej z ujęcia spełnia normę, nie musi ona spełniać je na wlocie do wymiennika. Za ogólnie przyjęte uważa się, iż z niejakościowej powierzchownej nie można zrobić jakościową wodę pitna, a zatem z niejakościowej zimnej wody nie można zrobić jakościową wodę ciepłą. Przedewszystkim podczas częstych awarii instalacji podziemnych wody pitnej dochodzi do dostania się nieczystości, kiedy zakłócona zostaje wartość ciśnienia wody w instalacji. Po naprawie i uregulowania poprawnego ciśnienia i przepływu wody dochodzi do uwolnienia się produktów korozji i osadów z wewnętrznych ścian armatur.

Skutkiem owego zjawiska jest pogorszenie się kolorbrud_wodau, mętności i zawartości żelaza w wodzie. Woda jest koloru żółtego a nawet brązowo – czerwonego spowodowane jest to obecnością związków żelaza oraz nierozpuszczalnych substancji i osadów (“kamienia kotłowego”).

Owe problemy się często ujawniają na jakości ciepłej w okresie szczytu odbioru wody. Maksymalny przepływ godzinny podczas szczytu odbioru można wyliczyć wymnażając średnie zużycia dzienne przez koeficjent. Wartość owego koeficjentu oscyluje od 0,2 dla 250 i więcej mieszkań do 0,85 dla 10 i mniej podłączonych mieszkań. Warto nadmienić, iż owe wartości są orientacyjne. W istniejących wymiennikach można uzyskać dokładne dane za pomocą danych o dostarczaniu ciepła do podgrzewu cwu i odczytu wodomierza.

Podczas szczytów odbioru ciepłej wody podwyższeniem przepływu uwalniane są produkty korozji i osady z instalacji i pojemników akumulacyjnych, w których zazwyczaj osadzone są na dnie, wirują i mogą się wymieszać z pozostała woda. Owe zjawiska stanowią powód do częstych skarg i zażaleń odbiorców, dotyczących jakości ciepłej wody.

Dodaj nowy komentarz

Szybki kontakt

Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

X
Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

(rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Rychly kontakt

(napríklad rozbor vody)

Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

X
Quick contact

(for example. water analysis)

Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

X
Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

(například rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533
X