Filtr mechaniczny AquaSand

Filtracja substancji nierozpuszczalnych

Mechaniczna filtracja
wody

  • Usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych
  • Usuwanie zmętnienia wody
  • Uzdatnianie wody podziemnej, powierzchniowej i przemysłowej
  • Woda technologiczna, chłodząca, basenowa i ściekowa

+48 12 200 4816

Aquasand

Zastosowanie AquaSand

AquaSand służy do regularnej filtracji wody. Usuwa rdzawe zmętnienie z rur, zmętnienia ze studni i wód powierzchniowych oraz inne nierozpuszczone substancje. Może być stosowany do wychwytywania osadów powstałych po dozowaniu koagulantów, a także ogrzewaniu lub napowietrzaniu wody.

Główną zaletą filtra piaskowego AquaSand jest długa żywotność i bezobsługowa praca kontrolowana przez głowicę sterującą.

Do filtracji łagodnego zmętnienia lub w celu uzyskania wyższej skuteczności filtrowania zalecamy użycie urządzenia filtrującego AquaSand +.

Mętność wody

AquaSand +

AquaSand + służy do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych i zmętnienia z wody. Działa tak samo jak filtr piaskowy, ale dzięki specjalnemu wkładowi filtracyjnemu o wysokiej zdolności sorpcyjnej może przechwytywać znacznie drobniejsze zanieczyszczenia, jednocześnie mając większą pojemność.

Filtr może być używany w celu prefiltracji, filtracji zgrubnej lub dokładnego doczyszczenia wody. Jego zastosowanie można znaleźć zwłaszcza w oczyszczaniu wód powierzchniowych, podziemnych, przemysłowych, chłodzących, basenowych, a nawet ściekowych.

Filtruj głowicę

Instalacja

Filtracja zachodzi gdy woda przepływa przez wkład filtracyjny, na którym zatrzymywane są zanieczyszczenia.

Po upływie zadanego czasu automatyczny zawór sterujący uruchamia płukanie wsteczne, przy którym zatrzymane zanieczyszczenia odprowadzane są rurą popłuczyn.

Podczas płukania dopływ wody zostaje przerwany, można jednak podłączyć dwie jednostki AquaSand równolegle jako tak zwany DUPLEX i zachować w ten sposób ciągłość działania.

Połączenie AquaSand

Parametry

AquaSand 500 AquaSand 600 AquaSand 620 AquaSand 650 AquaSand 800
Wymiary w mm (WxSxW) 1600 x 300 x 300 1610 x 350 x 350 1920 x 420 x 420 1980 x 500 x 500 2170 x 620 x 620
Zbiornik (“) 10×54 13×54 16×65 18×65 24×72
Waga (kg) 94 140 230 310 490
Połączenia wejścia / wyjścia 1” 1” 1” 2” 2”
Podłączenie odpadu 1” 1” 1” 2” 2”
Obszar filtrowania (m²) 0,05 0,08 0,13 0,18 0,28
Przepływ (m³/h) 0,5 – 1 0,8 – 1,6 1,3 – 2,6 1,8 – 3,6 2,8 – 5,6

Zasilanie: 100-240V | Ciśnienie robocze: 1,5 – 6 bar | Temperatura pracy: 5 – 45 ˚C

Automatyczne

Długa żywotność

Prosta instalacja

Zainstalowane urządzenia

Nasi klienci

Więcej referencji

filtracja wodyusuwanie zmętnienia wodyprefiltracjazgrubna filtracjadokładna filtracja wody
Uzdatnianie wody dla przemysłu