Filtracja wody

Filtry do oczyszczania wody zawsze dostosowane są do określonej grupy substancji. Filtracja wody usuwa piasek, rdzę, nieczystości, azotany, chlor, żelazo, miedź oraz inne substancje chemiczne występujące w wodzie

Uzdatnianie wody dla przemysłu