Automatyczne filtry sitowe

Filtracja zgrubnych zanieczyszczeń

W pełni automatyczne
oczyszczanie wody

  • W sposób ciągły usuwają z wody nierozpuszczalne zanieczyszczenia
  • Stała dostawa wody, nawet podczas czyszczenia
  • Prosta instalacja i obsługa
  • Wstępne uzdatnianie wody dla zmiękczaczy, odwróconej osmozy
  • Filtracja wody dla systemów nawadniających

+48 12 200 4816

filtry sitowe

Zastosowanie filtrów

Filtry sitowe i dyskowe często służą jako pierwszy stopień filtrowania zanieczyszczeń mechanicznych (w stanie nierozpuszczonym), czy to powierzchniowej, podziemnej, przemysłowej czy pitnej wody.

W przypadku wód powierzchniowych i podziemnych stosowane są w celu filtracji zgrubnych zanieczyszczeń, takich jak liście, pyłki, glony, piasek, grubszy szlam itp. Natomiast w domowych i przemysłowych obiegach wody (najczęściej w obwodach chłodzących) pojawiają się różne nierozpuszczalne zanieczyszczenia i to one są przedmiotem filtrowania.

Zanieczyszczenia mogą powstawać w wyniku wytrącania, przy zmianie właściwości wody (przy ogrzewaniu, po zagęszczeniu w wyniku odparowania, po napowietrzeniu itp.), mogą być spowodowane korozją materiału rurociągu lub pochodzić z innych obiektów, z którymi mają kontakt (np. gdy woda jest używana do płukania towarów). Zanieczyszczenia te mogą zatykać części systemu, a nawet spowodować degradację materiałów.

Mogą również rozmnażać się na nich bakterie, powodując inne problemy. Najprostszą metodą usuwania nierozpuszczonych substancji z wody jest mechaniczna filtracja na filtrze sitowym lub dyskowym.

Filtr taki jest w stanie usunąć z wody cząstki większe niż przekrój jego szczelin (zazwyczaj w dziesiętnych mikrometrów, czyli w setnych milimetrów).

Zaletą filtrów sitowych i dyskowych jest możliwość ciągłego filtrowania bez przerywania pracy, automatyczna i bezobsługowa praca, długa żywotność elementów filtrujących i duża wydajności filtrowania.

Zasada działania

Filtry działają na zasadzie sita ze szczelinami z przekrojem zgodnym z wybranym typem. Cząstki większe niż szczelina są zatrzymywane na powierzchni sita, gdzie są automatycznie usuwane, albo po ustawionym przedziale czasu, albo na podstawie spadku ciśnienia (między wlotem a wylotem z filtra).

Ta funkcja samooczyszczania odbywa się bez przerwy w dostarczaniu przefiltrowanej wody, a nieczystości są odprowadzane do kanalizacji.

Automatyczne działanie

Długa żywotność urządzenia

Świetna wydajność

Nasi klienci

Więcej referencji

filtracja grubych zanieczyszczeńfiltracja wody

Uzdatnianie wody dla przemysłu