Filtry dyskowe

Filtracja zgrubnych zanieczyszczeń

W pełni automatyczne
oczyszczanie wody

  • W sposób ciągły usuwają zanieczyszczenia z wody chłodzącej
  • Stała dostawa wody, nawet podczas czyszczenia
  • Prosta instalacja i obsługa
  • Wstępne uzdatnianie wody dla zmiękczaczy, odwróconej osmozy
  • Oczyszczanie wody dla rolniczych instalacji nawadniających

+48 12 200 4816

Filtry dyskowe

Zastosowanie filtrów

W przemysłowych obiegach wody (najczęściej w obiegach chłodzących) pojawiają się różne nierozpuszczalne zanieczyszczenia. Mogą one powstawać w wyniku wytrącania się, przy zmianie właściwości wody (po ogrzewaniu, po zagęszczeniu w wyniku odparowania, po napowietrzeniu itp.), mogą być spowodowane korozją materiału rurociągu lub mogą pochodzić z innych obiektów, z którymi mają kontakt (np. gdy woda jest używana do płukania towarów). Zanieczyszczenia te mogą zatykać części systemu, a nawet spowodować degradację produktów.

Mogą także rozmnażać się na nich bakterie, powodując inne problemy. Najprostszą metodą usuwania nierozpuszczonych substancji z wody jest mechaniczna filtracja na filtrze sitowym lub dyskowym.

Filtr taki jest w stanie usunąć z wody cząstki większe niż przekrój jego szczelin (zazwyczaj w dziesiętnych mikrometrów, czyli w setnych milimetrów).

Automatyczne

Długa żywotność

Prosta instalacja

Nasi klienci

Więcej referencji

filtracja grubych zanieczyszczeńfiltracja wody

Uzdatnianie wody dla przemysłu