Legionella sp.

Dezynfekcja wody jest sposobem zapobiegania rozwoju drobnoustrojów, które mogą powodować różne choroby. Jej celem jest higienicznie czysta woda, która nawet podczas długotrwałego regularnego spożycia nie ma wpływu na ludzkie zdrowie. Jedną z najbardziej efektywnych, i coraz częściej stosowanych metod deznfekcji wody pitnej jest dawkowanie dwutlenku chloru (ClO₂).

Dwutlenek chloru ma znacznie silniejszy efekt dezynfekcyjny niż chlor i to w szerokim zakresie pH. Przy zastosowaniu dwutlenku chloru nie powstają żadne niebezpieczne materiały odpadowe (THM, dioksyny, chlorofenole itp.).

Niebezpieczna Legionella

Bakterie Legionella występują w środowiskach wodnych i najbardziej rozwijają się w ciepłych i wilgotnych miejscach. Znajdują się w wodzie, na roślinach, oraz w urządzeniach używających wody. Idealny zakres temperatur dla legionelli to 20-45 °C. Poniżej temperatury 20 °C stopień rozmnażania znacząco spada, ale bakteria może przetrwać w stanie uśpienia przy dużo niższych temperaturach do czasu pojawienia się sprzyjających warunków rozwoju.

Legionella może być bardzo niebezpieczna dla człowieka, bez wczesnego wykrywania choroby może nawet doprowadzić się do śmierci. Dwutlenek chloru eliminuje bakterie, zarodniki i niezawodnie zabija Legionellę. Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru ma długotrwały efekt.

Zwalczanie legionelli – Generator dwutlenku chloru OXCL Blue

Zwalczanie legionelli Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru OXCL Blue

Główne zalety

 • Zwalczanie Legionelli i różnego rodzaju bakterii
 • Możliwość dezynfekcji bez wyłączania obiegu z eksploatacji
 • Łatwy montaż, możliwość przenoszenia urządzenia
 • Gwarancja i obsługa techniczna producenta
 • Niska cena dezynfekcji wody
 • Bezobsługowe działanie

Dezynfekcja wody dla

 • Hoteli, biurowców
 • Centrów handlowych
 • Oczyszczalni ścieków
 • Przedsiębiorstw energetyki cieplnej
 • Ośrodków sanatoryjnych, SPA, basenów
 • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Szpitali, domów opieki i pomocy społecznej
 • Dezynfekcji produktów przy obróbce owoców, warzyw i mięsa

Całkowicie automatyczny tryb pracy

Funkcje generatora

Generator produkuje dwutlenek chloru w reaktorze (ClO2) o stężeniu 2,0 g/l z roztworu chlorynu sodu (NaClO2) i kwasu solnego (HCl), skąd przy pomocy pompy dozującej, dodawany jest do instalacji wody pitnej i użytkowej. Ilość dozowanego roztworu zależy od zużycia wody
i sterowana jest wodomierzem impulsowym. Gwarantuje to utrzymanie stałego, wymaganego stężenia dwutlenku chloru w wodzie. Generator posiada własny, nowoczesny filtr parowy, co czyni go bardziej bezpiecznym w stosowaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.(Dz.U. 2015 poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, od 28 listopada 2015 r. istnieje obowiązek wykonywania badań wody pod kątem obecności bakterii z rodzaju Legionella w budynkach zamieszkania zbiorowego, zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej, punktach czerpalnych wody wykorzystywanej w produkcji lub obrocie żywnością, punktach czerpalnych wody wykorzystywanej do działalności handlowej itd. Właściciele lub operatorzy instalacji wodnych w budynkach publicznych i mieszkalnych ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość wody w punktach jej czerpania.

Montaż

W celu dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej (szpitale, hotele, DPS,) urządzenie należy podłączyć na
przyłączu wody zimnej do obiegu c.w.u. (na zasilaniu, w miejscu dopływu wody zimnej do podgrzania).
Wynikiem tego jest dozowanie dokładnej ilości dezynfekanta, zależnej od zużycia ciepłej wody.
Przygotowanie przyłącza polega na wykonaniu obejścia (by-passu) z wodomierzem, zaworami oraz
punktami poboru wody i dozowania. Jest to spowodowane względami bezpieczeństwa, ułatwia
montaż (demontaż) urządzenia i serwis.

Gwarantujemy

• Kompleksową obsługę urządzenia, doradztwo techniczne
• Perfekcyjny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• Wykorzystanie wieloletnich doświadczeń naszych specjalistów
w zakresie uzdatniania i dezynfekcji wody
O opinię pytaj naszych klientów.

Dane techniczne

OXCL Blue 01 OXCL Blue 02 OXCL Blue 03
Maksymalne godzinowe zużycie wody przy stężeniu do 0,4 mg ClO2/l do 10 m3/h wody dezynfekowanej do 20 m3/h wody dezynfekowanej > 20m3/h wody dezynfekowanej (plus zewnętrzne wanny ochronne 2×0,3 m3)
Wymiary w mm (sz./gł./wys.): 935/480/1560 935/480/1560 935/480/1560

Pliki do pobrania

Zainstalowane urządzenia

Referencje generator chlordioxidu OXCL Blue


 
Wyślij zapytanie

 

philip-morrisNovotelMarsedf-energy

 

Więcej referencji

 

Na tej stronie: Dezynfekcja wody w instalacjach c.w.u. – skuteczne zwalczanie Legionelli

Uzdatnianie wody dla przemysłu