EuroClean.pl / Artykuły / Znaczenie uzdatnionej wody w przemyśle 
Znaczenie uzdatnionej wody w przemyśle 

Znaczenie uzdatnionej wody w przemyśle 

6.2.2023
8 min

W przemyśle wykorzystuje się ogromne ilości wody, która, ze względu na specjalistyczne procesy i technologie, musi zostać odpowiednio uzdatniona. Wymagania jakościowe dotyczące wody technologicznej są bardzo surowe i różnią się w zależności od procesu i rozwiązań technicznych. Sprawdź, jak duże znaczenie dla przemysłu ma odpowiednie uzdatnianie wody.

Zastosowanie wody w przemyśle

Woda jest podstawowym surowcem w przemyśle. Znajduje szereg zastosowań w różnych sektorach technologicznych, a jej jakość często odgrywa w procesach kluczową rolę. Uzdatniona woda technologiczna może być wykorzystywana między innymi jako surowiec produkcyjny, substancja rozcieńczająca czy czynnik chłodzący. Stosuje się ją także do produkcji pary w kotłach produkcyjnych oraz jako środek myjący. Woda w ogromnych ilościach wykorzystywana jest przez huty, rafinerie ropy naftowej oraz przemysł produkujący produkty chemiczne, żywność i wyroby papiernicze.

Wymagania jakościowe wody w przemyśle

Znaczenie uzdatnionej wody w przemyśle  Wymagania jakościowe uzdatnionej wody przemysłowej znacznie różnią się dla poszczególnych gałęzi przemysłu, procesów i przedsiębiorstw. Każda branża wiąże się z innymi wyzwaniami pod kątem oczyszczania wody technologicznej. Jej jakość determinują między innymi wskaźnik pH, twardość, zawartość substancji chemicznych i bakterii. Wymagania dotyczące odpowiedniej jakości wody procesowej stawiają także producenci maszyn, ponieważ woda o nieodpowiednich parametrach może przyczynić się do korodowania urządzeń i powstawania kamienia kotłowego. Aby zapobiec awariom, uniknąć znacznych strat ciepła i zapewnić odpowiednią jakość wody dla poszczególnych procesów, zakłady przemysłowe muszą być wyposażone w odpowiednie technologie uzdatniania wody.

Uzdatnianie wody technologicznej w przemyśle – rozwiązania

W celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania uzdatniania wody dla przemysłu należy dokonać dokładnej analizy zanieczyszczeń i ustalić jakie parametry musi spełniać oczyszczona woda. Dobierając stację uzdatniania wody, należy wybrać odpowiednią ilość złóż filtracyjnych i wydajność urządzeń. W zakładach przemysłowych do uzdatniania wody technologicznej wykorzystywane są przede wszystkim następujące procesy:

• filtracja mechaniczna
• filtracja na węglu aktywnym
• wymiana jonowa
• procesy membranowe (np. odwrócona osmoza)
• dezynfekcja UV
• dezynfekcja z użyciem środków chemicznych.

Filtracja mechaniczna

Niezależnie od przeznaczenia wody, pierwszym etapem jej uzdatniania jest filtracja mechaniczna. Filtry mechaniczne (workowe lub ciśnieniowe) zatrzymują zawiesiny i drobiny sedymentacyjne, chroniąc przy tym pozostałe urządzenia w instalacji. Filtry workowe doskonale nadają się do filtracji dużych ilości wody przy niewielkiej ilości miejsca. Filtry ciśnieniowe z kolei, poza filtracją mechaniczną, wykorzystywane są także do usuwania żelaza i manganu, neutralizacji agresywnego dwutlenku węgla lub usuwania chloru i substancji organicznych.

Filtracja na węglu aktywnym

Filtry z węglem aktywnym znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle jako drugi stopień filtracji. Filtry AquaCarbon stosowane są między innymi do usuwania wolnego chloru np. w celu ochrony membran, a także do usuwania śladowych ilości pestycydów czy pozostałości leków. Filtry AquaCarbon z powodzeniem zatrzymują też produkty uboczne dezynfekcji (trihalogenometany) i inne substancje organiczne. Poza tym wychwytują metale ciężkie, substancje nieorganiczne lub nierozpuszczone. Filtry z węglem aktywnym często wykorzystywane są także do poprawy właściwości organoleptycznych wody.

Wymiana jonowa a zmiękczanie wody przemysłowej

Jednym z zagrożeń dla przemysłu, związanych z zasilaniem maszyn zbyt twardą wodą, jest powstawanie kamienia kotłowego. Ten niepozorny osad może być przyczyną bardzo kosztownych awarii oraz znacznych strat ciepła. W przypadku zakładów przemysłowych jest to szczególnie istotne, ponieważ awaria może całkowicie sparaliżować działanie obiektu, powodując na przykład unieruchomienie całej linii produkcyjnej. Zakłady przemysłowe zużywają też ogromne ilości energii. Jako że kamień kotłowy jest świetnym izolatorem, zaledwie jednomilimetrowa warstwa osadów na wymienniku może prowadzić do obniżenia wydajność wymiany ciepła nawet o 46%. Rozwiązaniem jest instalacja zmiękczacza wody dla przemysłu.

Aquasoftener

Zmiękczacze wody AquaSoftener zabezpieczają instalacje przed osadami wapiennymi, obniżają koszty eksploatacji i zużycia energii. Chroniąc wymienniki ciepła, dysze wtryskowe i odwrócone osmozy, znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, motoryzacyjnym, chemicznym, spożywczym, i tekstylnym. Zapewniają bezawaryjne działanie maszyn, przyczyniając się do oszczędności, nie tylko na kosztownych naprawach, ale też na kosztach za energię.

Procesy membranowe

Procesy membranowe wykorzystywane są do rozdzielania składników mieszanin ciekłych, umożliwiając separację zanieczyszczeń na poziomie molekularnym lub jonowym. Największy potencjał przemysłowy wykazują obecnie ciśnieniowe techniki membranowe. Pod wpływem różnic ciśnienia po obu stronach membrany, rozpuszczalnik lub substancje małocząsteczkowe przenikają przez błonę, pozostawiając związki o większej masie cząsteczkowej po drugiej stronie. Ciśnieniowe procesy membranowe odznaczają się małą złożonością materiału filtracyjnego, łatwością operowania ciśnieniem, a także możliwością pełnej automatyzacji. Zaletą jest też fakt, że uzdatnianie wody przemysłowej jest możliwe bez dodawania dużych ilości chemikaliów.

W zależności od wielkości zanieczyszczeń, do oczyszczania wody przemysłowej stosowane są takie procesy jak:

Mikrofiltracja (MF)

Do procesu  mikrofiltracji  wykorzystywane są membrany  o  porach  o wielkości 0,l-5µm, przy ciśnieniu w zakresie 0,05-0,5MPa. Mikrofiltracja stosowana jest do wstępnej obróbki zanieczyszczonej wody. Podczas procesu usuwane komórki bakteryjne, niektóre wirusy oraz drobne zawiesiny i cząstki tłuszczu.

Ultrafiltracja (UF)

W ultrafiltracji stosuje się membrany o wielkości porów od 0,005 do 0,1µm (5-100nm), a różnica ciśnień mieści się w przedziale 0,2-1,0 MPa. Ultrafiltracja to jeden z najczęściej stosowanych procesów, używanych w celu klarowania lub zatężania roztworów, a także frakcjonowania związków.

Nanofiltracja (NF)

W procesie nanofiltracji wykorzystywane są membrany o porach o wielkości 0,001-0,005µm  (l-5nm). Membrany nanofiltracyjne zatrzymują koloidy, małocząsteczkowe związki organiczne oraz jony dwuwartościowe, znajdują więc zastosowanie przy zmiękczaniu wody, odzysku metali ze ścieków i usuwaniu mikrozanieczyszczeń organicznych. Zatrzymują też azotany z wód gruntowych i powierzchniowych.

Odwrócona osmoza (RO).

Do procesu odwróconej osmozy wykorzystywane są membrany o średnicy porów od 0,0001 do 0,001m (0,1-1,0nm), przy różnicy ciśnień, rzędu 1-10 MPa. Odwrócone osmozy Odwrócona osmoza to obecnie najczęściej stosowana technologia wśród procesów membranowych. Metoda znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest woda demineralizowana, czyli ultraczysta, np. w laboratoriach. Stosuje się ją także przy odsalaniu wody morskiej, a także przy zagęszczaniu roztworów w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Metodę odwróconej osmozy można wykorzystać także do usuwania nietypowych zanieczyszczeń, takich jak azotany, metale ciężkie czy pestycydy. Systemy odwróconej osmozy dla przemysłu oferowane przez EuroClean odznaczają się bardzo wysoką efektywnością (do 99,8%) zapewniając ultraczystą i bezpieczną dla przemysłu wodę.

Dezynfekcja UV

Dezynfekcja wody promieniowaniem UV jest nowoczesnym sposobem uzdatniania wody, bez użycia środków chemicznych. Przeciwdziała rozwojowi patogenów, zapewniając bezpieczną pod względem mikrobiologicznym wodę. Za stosowaniem lamp UV przemawia fakt, że są stosunkowo tanie w eksploatacji i łatwe w obsłudze, dlatego też coraz częściej stosuje się je w przemyśle. Podczas dezynfekcji wody promieniowaniem UV nie powstają związki chemiczne, nie ulegają też zmianie parametry wody. Dezynfekcja lampami UV będzie świetnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie stosowanie chemikaliów mogłoby uszkodzić sprzęt, np. w procesie odwróconej osmozy. Lampy UV EuroClean są bezpiecznym i ekologicznym rozwiązaniem. Idealnie nadają się do dodatkowej dezynfekcji wody, a nawet ścieków.

Dezynfekcja z użyciem środków chemicznych

Kolejną z metod dezynfekcji wody w przemyśle jest chemiczne uzdatnianie wody. Substancje chemiczne wprowadzane w odpowiednim stężeniu do wody niszczą niepożądane cząsteczki i patogeny, a także zapobiegają powstawaniu nowych. Używa się ich także do zmiany PH wody. Do uzdatniania wody przemysłowej w zależności od oczekiwanych rezultatów stosuje się między innymi:

dwutlenek chloru
• podchloryn sodu
• inhibitory korozji
• koagulanty
• kwasy
• zasady  

Zestawy dozujące EuroClean DZ to automatyczne i bezobsługowe urządzenia, które umożliwiają bardzo dokładne dawkowanie chemikaliów. Sprawdzają się w zakładach przemysłowych i na liniach technologicznych i przy dezynfekcji dla mniejszych obiektów.

Recykling wody w przemyśle

W obliczu zmian klimatycznych i niedoborów wody, recykling wody przemysłowej bez wątpienia zyskuje na znaczeniu. Na rynku pojawia się coraz więcej technologii umożliwiających ponowne wykorzystanie wody technologicznej, a woda pochodząca z recyklingu stanowi zabezpieczenie dla jej istniejących źródeł. Korzyści z recyklingu wody w przemyśle obejmują:

• oszczędność kosztów wody wodociągowej
• ograniczenie przepływu ścieków
• ograniczenie wielkości śladu wodnego
• zwiększenie bezpieczeństwa wodnego
• ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
• oszczędności energii.

Odzyskaną wodę można wykorzystać ponownie między innymi w rolnictwie, do  nawadniania lub rekultywacji terenu a także do procesów przemysłowych.

Znaczenie uzdatnionej wody w przemyśle

Stężenia i rodzaje zanieczyszczeń wody w przemyśle znacznie różnią się w zależności od branży i specyfiki zakładu. Dzięki odpowiednim systemom oczyszczania, na uzdatnianiu wody przemysłowej mogą skorzystać jednak wszystkie gałęzie przemysłu. Odpowiednio uzdatniona woda technologiczna zapewni bezpieczeństwo zakładu i ciągłość procesową, zapobiegając przy tym niebezpiecznym awariom i przestojom w pracy. Dzięki odpowiednio uzdatnionej wodzie nie dopuścimy też strat energii związanych z osadami, co wiąże się z ogromnymi oszczędnościami. Obecnie na znaczeniu zyskuje także, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, recykling wody przemysłowej.

Łukasz Baran

Regionalny Manager

+48 532 267 192
Michał
Problemy z wodą?

Napisz do nas, pomożemy!

Wyślij zapytanie

Dodaj nowy komentarz

  Szybki kontakt

  Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

  X

   (rozbor vody, pokud máte)

   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

   X

    Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

    (rozbor vody)

    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                 X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                   X

                    Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                    X

                     Rychly kontakt

                     (napríklad rozbor vody)

                     Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                     X

                      Quick contact

                      (for example. water analysis)

                      Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                      X

                       Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

                       (například rozbor vody)

                       Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                       Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

                       X