NIK negatywnie o dostarczaniu wody pitnej, będą kontrole w całym kraju

8.9.2016

wodaNIK

Najwyższa Izba Kontroli zapowiada ogólnopolską kontrolę wywiązywania się z obowiązku dostarczania wody pitnej przez gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe. To pokłosie wyników kontroli w woj. lubuskim, która wykazała problemy z zapewnieniem jakości wody i jej marnowanie.

Biorąc pod uwagę skalę i zakres stwierdzonych nieprawidłowości związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, NIK podjęła decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiej kontroli tego obszaru. Minister Środowiska, podzielając oceny, uwagi i wnioski NIK, a także dostrzegając wagę problemu polecił przeprowadzenie kontroli gospodarowania zasobami wodnymi w całym kraju – poinformowała w piątek NIK.

W Lubuskiem NIK skontrolowała dziewięć spośród 82 gmin oraz 18 przedsiębiorstw wodociągowych pod kątem m.in. zapewnienia zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia.

Izba stwierdziła, że w latach 2013-2015 nie wywiązywały się one prawidłowo z obowiązku dostarczania mieszkańcom wody pitnej – wszystkie skontrolowane przedsiębiorstwa miały problemy z zachowaniem odpowiednich parametrów wody, dochodziło do jej marnowania, a nadzór sprawowany nad nimi przez gminy był nieskuteczny.

W opublikowanym w czwartek raporcie NIK poinformowała, że… Czytaj dalej>>
źródło:PAP

Dodaj nowy komentarz

Uzdatnianie wody dla przemysłu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kamień kotłowy

Kamień kotłowy to mieszanka kilku minerałów, które osadzają się na ściankach rur lub w zbiornikach służących do ogrzewania nieuzdatnianej wody....

Zamknij